Riešenie porúch alebo poškodení ventilátorov

Prehľadná tabuľka so stavmi a riešeniami situácie porúch ventilátorov. Pred použitím ventilátora je nutné si prejsť návod na použitie a hlavne si uvedomiť, že pre jeho správne fungovanie dôležitý výber správneho typu a jeho umiestnenia na kachliach, dymovode alebo skle. Všetky poruchy je možné odstrániť výmenou dielov, aleo komplexným servisom. Pre naše ventilátory značky TURBO…