Kontakty

CAB Media s.r.o.

Fakturačné údaje

CAB Media s.r.o.
Mäsiarska 17
Levoča 054 01

IČO: 46128948
DIČ: 2023261768
IČ DPH: SK 2023261768

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s. 5142664040/0900
IBAN: SK4309000000005142664040 SWIFT: GIBASKBX

Fio banka, a.s.: 2502041602 / 8330
IBAN / SWIFT : SK25 8330 0000 0025 0204 1602 / FIOZSKBA

Fio banka, a.s. 2601570374/2010
IBAN: CZ15 2010 0000 0026 0157 0374 SWIFT: FIOBCZPP

Kontaktné údaje

Telefón:
+421 904 424 400 - Pondelok – Piatok 10:00 – 15:00

Email:

info@ventilatornakachle.sk
– predaj, reklamácie, objednávky

info@cabmedia.sk
– veľkoobchod, spolupráca

www.cabmedia.sk www.ventilatornakachle.sk

Orgány dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1