Návod na použitie ventilátora na krbové kachle

Návod na použitie

Produkty – Ventilátory na krbové kachle predávané na portáli www.ventilatornakachle.sk sú termoelektrické ventilátory určené na prevádzku na krbových kachliach s rovným hladkým povrchom. Prípadne iné modely ako ventilátory na dymovod sú označené pre iné využitie.

Ako to funguje:

Tieto ventilátory fungujú na princípe premeny tepelnej energie na elektrickú energiu.  V spodnej časti ventilátora dochádza k nahratiu a oproti vrchnej chladnejšej časti vznikne v článku elektrický prúd, ktorý poháňa ventilátor a vrtuľku ventilátora.

Prevádzka ventilátora:

Ventilátory fungujú na rôznych teplotách štartovacích od 45°C do 100°C podľa modelu (nájdete v popise) a na rôznych teplotách ideálnej prevádzky ( nájdete v ďalšie informácie podľa modelu ventilátora). Niektoré ventilátory sa následne točia rýchlejšie a maju vyšší prietok vzduchu ako iné a pracujú rôzne podľa modelu a popis.

Dôležité je že ventilátory používať v určenej prevádzkovej teplote (každý model môže mať rozdielnu prevádzkovú teplotu. Je určená v ďalšie informácie ako prevádzková teplota) podľa predpisu a neprehrievať ventilátory. Môže dôjsť k ich poškodeniu, prasknutiu alebo spáleniu termo článku a zneškodneniu. Takéto poškodenie nepodlieha reklamácii tovaru!

Optimálna teplota pre dlhodobu prevádzku ventilátorov na kachle je cca 150°C až 200°C.

Pri používaní resp. prevádzke ventilátora neodporúčame s ním pohybovať, premiestňovať a v nutnom prípade len za príslušný úchyt vo vrchnej časti ventilátora. Môže dôjsť k poškodeniu pri uchytení za ostatné časti alebo popáleniu.

Ventilátor funguje bez pripojenia na elektrickú sieť !!! 

Po znížení teploty v kachliach resp. možnom dohorení paliva sa ventilátor ochladí a svojvoľne zastaví. 

Osadenie ventilátora na krbové kachle:

Ventilátor je nutné osadiť veľa dymovodu !!! nikdy nie pred dymovod!!!

Ventilátor osadený pred dymovodom nasáva horúci vzduch a tým pádom znižuje rozdiel teplôt a tým aj svoju účinosť a môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Záver:

Na ventilátor sa vzťahuje 2 ročná záruka, ak nedôjde k jeho poškodeniu, mechanickému prasknutiu termo článku. Výrobok je krehký a preto dbajte aby nedošlo k prehriatiu ventilátora a jeho poškodeniu.