Ako správne umiestniť ventilátor na krbové kachle

Správne umiestnenie ventilátora na krbové kachle rady a tipy

 • Ventilátor funguje na princípe nahriatie nožičky ventilátora a chladnejšej vrchnej časti ventilátora – preto nedávajte ventilátor pred dymovod alebo do uzatvorených časti krbu aby sa ventilátor stíhal chladiť.
 • Ventilátor umiestnite na rovnú dosku kachlí.
 • Dbajte aby nedošlo prekročeniu teploty cca 350°C, ktoré môžu poškodiť článok ventilátora ako aj motorček ventilátora.
 • Ventilátor je počas prevádzky na kachliach horúci a dotýkajte sa ho len háčikom vo vrchnej časti, ktorý slúži na prekladanie ventilátora na iné miesto.

Ako prvý krát správne spustiť ventilátor na krbové kachle

 • Kachle rozpáľte ako ich štandardne užívate počas bežnej prevádzky, prípadne trochu viac.
 • Ventilátor umiestnite na rovnú dosku na kachliach
 • Dbajte aby ventilátor nebol pred dymovodom!
 • Počas doby do 10 minút by mal ventilátor začať pracovať.
 • Sledujte či nedošlo k jemnému nadvihnutiu ventilátora bimetalickým pásikom na spodnej časti ventilátora položenej na kachliach.
  • Ak áno ventilátor je na veľmi teplej časti a urýchlene ho zložte vrchným háčikom z kachli! – je na veľmi horúcom mieste a môže dôjsť k poškodeniu ventilátora.
  • Ventilátor nechajte 30 minút dole s kachlí aby vychladol.
  • Ventilátor umiestnite viac na kraj vrchnej dosky – menej teplé miesto a sledujte ho či sa opäť zdvihol mierne jednou časťou nad povrch.
  • Na príliš teplom mieste môže dôjsť k poškodeniu termočlánku ventilátora.
 • Ak sa ventilátor nenadvihol a začal pracovať je na vhodnom mieste.
 • Ideálna teplota pre dobrý výkon ventilátora je cca medzi 150°C až 220°C
 • Nie je pomer čím vyššia teplota tým vyšší výkon. Ventilátor musí mať vrchnú časť chladnejšiu aby si vedel vyrobiť dostatok energie v článku na chod motorčeka.
 • Ak ventilátor nefunguje správne skúste nájsť chybu v tejto tabuľke

Správne umiestnenie ventilátora na dymovod

 • Kachle rozpáľte ako ich štandardne užívate počas bežnej prevádzky, prípadne trochu viac.
 • Ventilátor sa štandardne umiestňuje vo výške od 40 do 60cm od vyústenia dymovodu z piecky.
 • Čím bližšie je ventilátor k piecke tým je v teplejšej časti a hrozí jeho poškodenie teplotou.
 • Ideálna teplota pre chod ventilátora na dymov pre dobrý výkon ventilátora je cca medzi 150°C až 220°C. Čim predlžujete aj jeho životnosť.
 • Teplotu na dymovode si odmeriate pomocou magnetického teplomera, ktorý vám zabezpečí reálne prehľad o teplote systému.
 • Ak je dymovod horúci viac ako 250°C na mieste umiestnenia posuňte ventilátor na dymovod o cca 10cm vyššie.

Správne umiestnenie ventilátora na krbové sklo

 • Ventilátor je uchytený na dvierka alebo na krbovú vložku s vrchu. Je obmedzený aplikáciou nesedí na každé dvierka.
 • Je určený na dotyk na sklo je veľmi náchylný na prekročenie maximálnej teploty kedy môže dôjsť k spáleniu ventilátora. Je dôležité sledovať teplotu magnetickým teplomerom alebo iným zariadením. Ideálna teplota pre dlhodobé užívanie je cca 200 °C až 250 °C. – Po prekročení je lepšie ho dať dole z kachlí alebo krbovej vložky! 

Problémy s vysokou teplotou dymovodu alebo kachli prípadne sklom

  • Zníženie teploty kachlí ale platní je pomocou podložky ideálne v tvare U aby sa vytvorila medzera medzi ventilátorom a povrchom a tým znížila teplota pôsobiaca na ventilátor
  • Zníženie teploty na dymovode je vytvorením vzduchovej medzery medzi dymovodom a ventilátorom – ideálne šrubky, alebo matky, alebo roxorory par ks vložiť medzi ventilátor a dymovod a tým vytvoriť medzeru medzi 2 zariadeniami.
  • Zníženie teploty na skle krbu pre ventilátor na sklo – jedine formou podložky v tvare U nehorľavým materiálom.